Навчальний план ЗЗСО с. Дідилів на 2021-2022 н.р.

  1. Тип навчального закладу − ЗЗСО І-ІІІ ст. та ДО (загальноосвітня школа І -ІІІст.,/дошкільний заклад)
  2. Наповнюваність класів
КласиКількість класівКількість учнів, що в них навчається
1117
2110
3121
4236
5119
6119
7129
8120
9117
10116
11120
Разом12224

  1. Освітня програма закладу складена за Типовими освітніми програмами :
  • для 1-2 х класів ─Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм ( наказ МОН від 08.10. 2019 №1272);
  • для 3-4─Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм ( наказ МОН від 08.10. 2019 №1273);
  • 5-9 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес здійснюватиметься відповідно до таких типових освітніх програм:

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОНвід 20.04. 2018 №405

  • для 10-11 класів «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», затверджена наказом МОНвід 20.04. 2018 №408 ( у редакції наказу МОНвід 28.11. 2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464Додаткове виділення годин планується для поділу класів на групи при вивченні:
3кл5кл6кл7кл8кл9кл10кл11кл
інформатика111111221112год
Укр. мова2,52,5
Нім.мова22
Анг.мова22
Труд.навчання11
ЗВ1,51,53
Спецгрупа22
Всього111118,5422,52,524,5год

ПОЧАТКОВА ШКОЛА


Освітні галузі

Навчальні предмети
1234-А4-БРазом
Мовно-літературнаУкраїнська мова та література7777735
Іноземна мова2333314
МатематикаМатематика4455523
Я досліджуюсвіт (природнича, громадянська й історична, тотальна, здоров’язбережувальнагалузі)3333315
МистецтецькаМузичне мистецтво111115
Образотворче мистецтво111115
ТехнологічнаДизайн і технології111115
ІнформатичнаІнформатика-11114
ФізкультурнаФізична культура3333315
Усього19+321+322+322+322+3121
Варіативна складова
Курс за вибором:111115
Основи християнської етики-11114
Індивідуальні та групові заняття, консультації1---1
Гранично допустиме навчальне навантаженняна учня без урахування фізкультури2022232323
Всього2325262626126
Граничний обсяг домашнього завдання---70хв90хв

СТАРША ШКОЛА

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
56789Разом
Мовно- літературнаУкраїнська мова3,53,52,52213,5
Українська література2222210
Перша іноземна мова3222211
Друга іноземна мова2222210
Зарубіжна література2222210
Громадянська та історичнаІсторія України1111,51,56
Всесвітня історія-11114
Основи правознавства----11
МистецькаМузичне мистецтво111--3
Образотворче мистецтво111--3
Мистецтво---112
МатематичнаМатематика44---8
Алгебра--2226
Геометрія--2226
ПриродничаПриродознавство2----2
Біологія-22228
Географія-2221,57,5
Фізика--2237
Хімія--1,5225,5
ТехнологічнаТрудове навчання221117
ІнформатичнаІнформатика111227
Соціальна і здоров’язбережувальнаОснови здоров’я-11115
«Здоров’я,безпека тадобробут»1
фізична культураФізична культура**3333315
Разом25,5+327,5+329+329,5+331+3142.5+15
Варіативна складова
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи211127
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333
Християнська етика11110,54,5
Українська мова, література----0,50,5
Математика112
Всього (без урахування поділу класів на групи)30,531,53333,536164,5


Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
1011Разом
Українська мова224
Українська література224
Англійська мова224
Німецька мова224
Зарубіжна література112
Історія України1,51,53
Всесвітня історія112
Громадянська освіта
економіка
2
-
2
Художня культура(мистецтво)112
Алгебра 224
Геометрія
1+11+14
Астрономія
-11
Біологія224
Географія1,512,5
Фізика336
Хімія1,523,5
Технології112
Інформатика112
Фізична культура*336
Захист України1,51,53
Разом29+3+128+3+165
Варіативна складова
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів235
Гранично допустиме навантаження на учня3333
Християнська етика10,51,5
Українська мова, література-11
Математика-11
Історія України0,50,5
«Рідний край»1
Всього (сумарне навантаження):353570


Довідка

про стан відвідування школи учнями 1-11 класів Дідилівського НВК у І семестрі 2020-2021 н.р.

Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання наказу МОН України від 04.09.2003 р. № 595 «Про вдосконалення постійно­го контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Статуту навчального закладу та з метою забезпе­чення конституційного права громадян на здобуття повної загальної се­редньої освіти, удосконалення постійного контролю за охопленням на­вчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі важли­вим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Протягом поточного семестру на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові по­яснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейди контролю за відвідуванням; за наслідками цього було зроблено детальний аналіз стану відвідування учнями школи. За результатами перевірки було встановлено наступне.

У 1 класі немає учнів, які пропустили заняття без поважної причини, лише Собейко Соломія має пропуски через відсутність «Школярика» ( 6 днів). Решта учнів мають пропуски лише по хворобі (довідки представлені), жодного дня не пропустили такі учні: Николишин Тарас, Суска Віра.

У 2 класі без поважної причини мають пропуски такі учні: Васина Володимир-11днів, Давид Володимир-9днів, Давид Олег-7днів, Підгайна Каріна -25днів, з них 10 днів через відсутність «Школярика» (далі п.п), Повх Аліна -10днів, Ординський Даниїл-15 днів, Ковалишин Ілона-18днів, Тиран Артем-7днів, з них 6 днів через п.п, Капустяк Софія-5днів. По 1-2 дні мають пропуски такі учні: Івашків Максим-2, Михайлишин Артем -2, Подвірна Соломія -3, Поворозник Злата-2, Столяр Наталя-2, Кравець Наталя-1, Долгополова Юліана -1, учні, які хворіли, мають представлені довідки. Жодного дня не пропустили такі учні: Кравець Анастасія, Кравець Дем’ян, Окопник Дмитро.

У 3-А класі учні не мають багато пропусків без поважної причини, лише: Маньора Максим-5д, Величко Валентин -3д, Когут Микола-2д, Фігура Вероніка-4д (п.п), Голубенка Ілона-3д(п.п.), Турчин Роман-6д(п.п.) і 2д(без пп). Всі учні, які хворіли, мають представлені довідки, жодного дня не пропустили: Величко Валентин, Грунтковський Володимир, Повх Денис, Проскурняк Юлія.

У 3-Б класі багато пропусків учні мають через доїзд «Школярика», а саме: Бандурист Володимир-10д, Бандурист Лілія-10д, Бубній Сергій-9д, Лищишин Катерина-10д, Цвьок Віталій- 9д, без поважної причини пропустили: Герасимів Андрій-1д, Новосад Ольга-1д. Учні, які хворіли, мають представлені довідки, жодного дня не прпустли: Гірний Маркіян, Гринків Іванна, Довгаль Назар, Кожан Владислав, Кравець Микола.

У 4 класі найбільше пропусків без поважної причини: Климків Максим-7д, Васина Сергій-3д, Блавацький Максим-10д(п.п.), Юрків Вікторія-2д(п.п.), Кузьо Владислав-2д(п.п.), учні, які хворіли, мають представлені довідки, жодного дня не пропустили: Гриньків Анна, Грунтковська Юлія, Кондюх Катерина.

У 5 класі найбільше пропусків без поважної причини мають такі учні: Кацапуза Максим-29д( 10-днів через шк.), Труш Іван-14д, Бира Андрій -19д, Скіп Вікторія -9д, Куртяк Олег-5д, Адамович Юрій-2д, Гірний Андрій-2д, Кулик Данило-2д, Мужик Микола-2д, Лакіш Микола-3д, Проскурняк Лілія-1д, Баран Кароліна-1д, Вахула Назар-1д, жодного дня не пропустили: Возний Андрій, Ільчишин Ігор, Кравець Христина, Столяр Юрій.

У 6 класі без поважної причини мають пропуски такі учні: Климків Віталій-19д, Мазуркевич Артур-11д, Маньора Анастасія-10д, Голубенко Сергій -8д, Бира Роман-9д, Білинець Андрій-6д, Ковалик Віктор-15д( 10днів п.п.), Ковалик Денис-17д(10днів п.п.), Ковалиши Олег-14д, Лещишин Богдан-21д(10днів п.п.), Лещишин Дем’ян -17д(10днів п.п.), Тиран Софія-13д.( 10днів п.п.), Хмильовська Вікторія-10днів через п.п., Саврук Павло-5д через шк, Ходжієв Святослав-5д через шк., Дулиш Максим-5д, Бира Анна-4д, Фундига Тетяна-5д, через шк., Августин Артур-3д, Борсук Лілія-3д, Новосад Віктор-3д, Бежнар Вікторія-2д, Кватюра Олена -2д, Кожан Соломія-2д, Смаль Наталія-2д, Тимош Володимир -1д, учні, які хворіли, мають представлені довідки.

У 7 класі найбільше пропусків без поважної причини мають такі учні: Маньора Віталій-6д, Цаприкін В’ячеслав-5д, Лишак Віталій-5д, Капустяк Вікторія -5д, Лущак Маркіян-4д, Ваврін Анастасія-3д, Гриньків Христина -3д, Кулик Софія -3д, Нечипор Андрій-3д, Гриньків Мар’ян -2д, Коман Анастасія-2д, Мазуркевич Вікторія-2д, Саврук Марія-2д, Кіндрат Микола -1д, Коваль Анастасія-1д, Смольський Сергій-1д, учні, які хворіли, мають представлені довідки, жодного дня не пропустила: Кузьо Соломія.

У 8 класі найбільше пропусків без поважної причини мають такі учні: Тарапата Олекса-30д, Августин Діана-10д, Беркета Ігор-10д, Костюк Остап-8д, Стефанишин Софія-5д, Бартіш Софія-16д( 10днів п.п.), Гурський Даниїл-10д.шк., Долгоплов Максим-10д.шк, Гриньків Анна-2д, Гриньків Соломія-2д, Климків Діана -2д, Коман Аліна-2д, Саврук Юлія-2д, Кравець Віталій -1д. Учні, які хворіли, мають представлені довідки, жодного дня не пропустив: Бира Максим.

У 9 класі найбільше пропусків без поважної причини мають такі учні: Руденко Володимир -53д( з них 24д без довідки), Блавацький Ігор-5д,шк., Гнатишин Марія-4д.шк., Саврук Софія-5д.шк.,Бубела Володимир-5д.шк., Юнко Мар’яна -3д.шк, Ананевич Віталій-4д, Ваврін Назар-5д, Гриньків Богдан-3д, Гриньків Владислав -3д, Маньора Павло-4д, Новосад Мар’ян – 5д, Цаприкін Мирослава-5д, Дулиш Ілона-2д, Кравець Мар’яна -2д, учні, які хворіли, мають представлені довідки.

У 10 класі найбільше пропусків без поважної причини мають такі учні: Костюк Віктор-20д, Безверхній Володимир -11д, Ординський Влад-11д, Савчин Дмитро-17д(10д.шк), Стецьків Олена-12д(10д.шк.),Поворозник Петро -7д, Кравець Степан-7д, Панас Назарій-6д, Кісіль Діана -5д, Кожан Олег- 5д, Костюк Христина -5д, Лучка Віктор-5д, Маньора Михайло-5д, Лучка Денис-4д, Коп Володимир -3д, Труш Марія-3д, учні, які хворіли, мають представлені довідки, жодного дня не пропустила Величко Вікторія.

У 11 класі найбільше пропусків без поважної причини мають такі учні: Зинич Михайло-25д, Цесляк Дмитро-16д, Бира Олексій-11д, Костюк Назарій-11д, Кравець Остап-9д, Волощак Сергій -8д, Танчинець Ірина-8д, Турчин Василь-8д, Коп Марія-5д, Тарапата Олег -3д, Кравець Марія -2д, Лущак Роман-2д, Саля Христина-1д, учні, які хворіли, мають представлені довідки.

Книга обліку відсутніх, класні журнали знаходяться в належному стані і ведуться згідно з нормативно-інструктивними документами;

—учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, в обов'язковому порядку подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків про причину відсутності;

—класні керівники щоденно ведуть чіткий облік пропущених учнями уроків у класних журналах на сторінці об­ліку, підбиваючи підсумок наприкінці семестру;

—педагог-організатор веде чіткий контроль книги обліку відвідування учнів школи

1-11класів.

Відсотки відвідування за 1 семестр

1кл 2-А 2-Б 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл
92% 98% 97,7% 98% 99,8% 95% 95,9% 96,6% 96,3% 90,2% 94% 93%

РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Зобов'язати всіх педагогічних працівників школи на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять.

2. Активізувати роботу учнівського самоврядування щодо впливу на учнів, які пропускають уроки.

3. Взяти під контроль своєчасність заповнення книги обліку відсутніх учнів черговими учнями.

4.Дослідити мотивацію учнів, які без поважних при­чин пропускають заняття.

5. Своєчасно класним керівникам вести облік відвідування уроків у класному журналі відповідно до нормативних документів, підраховуючи в кінці семестру загальну кількість пропущених уроків.

6. Невідкладно з'ясовувати причини, інформувати батьків та осіб, які їх замінюють, про кожний випадок відсутності учнів на заняттях.

Директор Антонів Б. М


Довідка про результати директорських контрольних у І семестрі 2020/2021н.р.

Згідно графіка проведення директорських контрольних робіт з базових дисциплін адміністрацією школи були про­ведені контрольні роботи з української мови(9,11кл), німецької мови(9,11кл),математики(9,11кл) та математики і української мови у 3 і 4кл та моніторинг читацьких компетентностей у початковій ланці. Тексти та завдання для контрольних робіт підібрані відповідно до навчальних програм.

Дата проведення Математика Клас К-ть учнів/К-ть уч., що виконув. Високий Достатній Середній Початковий Рівень навченості
22 .12.20р 2 17 5 учнів – 30%; 7 учнів – 41%; 2 учнів – 12%; 3 учнів – 17%. 71%
09.12. 2020р 3-А 18/18 10 учнів - 55% 5 учнів - 28% 1 учнів - 6% 2 учнів - 11% 82%
15.12.2020р 3-Б 18/17 5 учнів – 29% 6 учнів – 35% 4 учнів – 23% 2 учнів – 11% 64%
09.12. 2020р 4 21/20 7 учнів-35% 3 учні-15% 5 учн -25% 5 учн -25% 50%

Типові помилки, допущені при виконанні контрольної роботи:

-не всі учні завершили розв’язавання задачі, допустили помилки у її розв’язуванні;

-допущені помилки в завданні на обчислення, в яких перевірялись обчислювальні навички;

-неправильне виконання рівнянь на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

-не засвоїли правил обчислень з іменованими числами.

- невміння розрізнити коло і круг;

Дата проведення Українська мова Клас К-ть учнів/К-ть уч., що виконув. Високий Достатній Середній Початковий Рівень навченості
17.12.20р 2 21/19 3 учні– 16%. 8учнів – 42%; 4 учні – 21%; 4 учні – 21%; 58%
08.12.2020р 3-А 18/16 4 учні - 25% 7 учнів - 44% 2 учні - 13% 3 учні - 18% 69%
08.12.2020р 3-Б 18/13 2учні – 15% 3 учні – 23% 4 учні – 31% 4 учні– 31% 38%
09.12.2020р 4 21/16 5 учнів-31% 6 учнів-37% 3 учні -19% 2 учн -13% 68%

Типові помилки:

-порушення правопису орфограм ;

-неправильне поєднання слів у реченні;

-неправильна побудова речень;

-розбір слова за будовою;

-добір спільнокореневих слів до поданого слова

Дата проведення Математика Клас К-ть учнів/К-ть уч., що виконув. Високий Достатній Середній Початковий Рівень навченості
22 .12.20р 11 14 / 9 2чні – 22%; 3учні – 34%; 2 учні– 22%; 2 учні – 22%. 56%
11.12. 2020р 9 18/14 1 учень - 7% 7 учнів - 50% 4 учні - 29% 2 учнів - 14% 57%
Дата проведення Німецька мова
16.12.20 9 7 учнів-35% 3 учні-15% 5 учн -25% 5 учн -25% 50%
22.12.20 11 4 учні - 29% 4 учні - 29% 2учні- 13% 4 учні - 29% 58
Дата проведення Українська мова
09.12.2020р 9 18/12 5уч.- 41% 2уч - 17% 3уч - 25% 2уч - 17% 58%
21.12.20р 11 14/12 3уч. – 25% 4 уч.- 33% 2уч. - 17 3 уч.- 25% 58%

Типові помилки при виконанні робіт з німецької мови

- невідповідність між німецькою лексикою та укр.перекладом;

- невміння виділити зайве слово серед поданих;

- допущені помилки при будові складного речення з інфінітивною групою’’um…..zu’’або сполучником’’damit’’;

- неправильний порядок слів у простому реченні принаписанні творчої роботи.

Пі час написання контрольних робіт з української мови були допущені такі помилки:

- у диктанті: *розділові знаки, лапки при прямій мові;

*відокремлення порівняльного звороту;

*розділові знаки у складному реченні.

- у граматичних завданнях:

*розділові знаки у діалозі (між прямою мовою і словами автора);

*розрізнення сполучників і сполучних слів;

*визначення видів та підвидів складних сполучникових речень;

*схематичне зображення складних речень.

Рекомендації:

1. Вчителям початкових класів продовжувати роботу над виправленням типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт з української мови та математики.

1.1.Постійно працювати над культурою письма, при оцінюванні письмових робіт враховувати дотримання єдиного орфографічного режиму учнями.

1.2.Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал з вищезазначених предметів.

1.3.Раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність учнів

2. Вчителям української та німецької мови більше працювати над культурою письма, грамотністю учнів.

2.1. Дотримуватися норм оцінювання пись­мових робіт, враховувати охайність, чіткість, виправлення, пояснення, креслення..

2.2.Звернути увагу на допущені помилки під час виконання робіт та проаналізувати з учнями

3. Учителям математики, :

3.1.Забезпечити різні форми роботи, спрямовані на формування в учнів уміння розв’язувати задачі.

3.2. Створити умови для розвитку в учнів словесно-логічного мислення засобами диференціації та індивідуалізації.

3.3. Широко застосовувати різнорівневі завдання, що сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень учнів з різними показниками навчальних досягнень.

4. Усім вчителям звернути особливу увагу на типові завдання для підготовки учнів до ДПА, проводити відповідну роботу з учнями, що мають низький рівень знань з предметів.

5. Результати моніторингових досліджень довести до батьків

ЗДОП Л.В. Перепелиця -Булас


Про результати моніторингового дослідження якості сформованості читацької компетентностей учнів початкової школи

(Перевірка навички читання вголос, у тому числі розуміння прочитанного)

1. 2 клас. Вчитель: Оратівська Г.К.

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
9 уч. – 49% 3уч. – 17 % 3уч. – 17 % 3уч. – 17 %

2. 3-Б клас, 14.12.2020р. Вчитель: Денис Л. Й.

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
5 – 31% 0 4 – 25% 6 - 38%

3. 3-А клас, 11 .12 2020 р. . Вчитель: Пилявка Я.І.

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
10 уч.– 56 % 3 уч. – 16 % 0 5 уч. – 28 %

4. 4 клас Вчитель: Савяк М.Є.

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
11 уч. – 52 % 6 уч. – 29 % 2 уч. – 9,5 % 2 учні – 9,5 %

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.


Типові освітні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України: wym-1605720351792

Програми Нової української школи (1-4 класи): wym-1605718375291


На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 194

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.