/Files/images/86.jpg

У вселюдськім житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу.
C.Русова

Школа ХХІ ст. повинна бути унікальною установою, де навчається вільна,творча, високодуховна, компетентна особистість.


/Files/images/50677768.gif

Місія школи:

Стати духовним, культурним та інтелектуальним центром розвитку сучасної особистості, яка ставить перед собою цілі, знаходить шляхи їх досягнення, зможе творити зміни у суспільстві, допомагати людям змінювати на краще життя своєї громади.


Досягненняданої місії і цілей діяльності школиможливеза умов реалізації таких основних завдань:

у навчанні
- оновлення змісту освіти, розробки і апробації нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання; пошук і відбір змісту навчання для творчо обдарованих і здібних дітей; підвищення якості освіти та її інтеграції у світову освітню систему в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-технологічного суспільства;
у вихованні
– створення умов для формування морально і фізично здорового покоління з почуттям власної гідності; формування в них активної громадянської позиції, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії в умовах малого міста;
у розвитку
– створення умов для задоволення природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
в управлінні
– організація ступеневого навчання і виховання, їх багатопрофільного змісту через впровадження інноваційних технологій, здійснення адаптивного управління.

/Files/images/20141125_151704.jpg /Files/images/20131030_102516.jpg

Проблема, над якою працює педагогічний колектив Дідилівського НВК:

«Пошуки оптимальних шляхів підвищення якості знань учнів – вирішального фактора формування особистості»

Загальні завдання:

І. Формувати ціннісне ставлення до знань.

ІІ. Сприяти розвитку інтелектуальних та творчих здібностей школярів.

ІІІ. Виховувати прагнення до здобуття якісної освіти, самоосвіти, самовиховання та самореалізації особистості.

ІV. Розвивати пізнавальну, пошукову та громадську активність школярів.

/Files/images/5af685_cfcc6049e33a49a8921667ac22a8c2e8.jpg

«Педагогічний процес лише тоді вдалий, коли в ньому виховання передує навчанню, адже викликані ним до дії духовні сили вбиратимуть знання як поживу, необхідну для подальшого зростання й становлення особистості школяра»

Ш. Амонашвілі

Виконання виховних завдань загальноосвітнього закладу

Загальні завдання школи Спосіб виконання (конкретні завдання)
І. Формувати ціннісне ставлення до знань. І.1. Виробити готовність школярів до навчальної діяльності.
І.2. Пропагувати знання про здоровий спосіб життя.
І.3. Забезпечити правову освіту і правове виховання школярів.
ІІ. Сприяти розвитку інтелектуальних та творчих здібностей школярів ІІ.1. Популяризувати інтелектуальні та мистецькі конкурси і змагання.
ІІ.2. Організовувати роботу з обдарованими дітьми.
ІІ.3. Залучати учнівське самоврядування до пошуку шляхів підвищення рівня та якості знань.
ІІІ. Виховувати прагнення до здобуття якісної освіти, самоосвіти, самовиховання та самореалізації особистості. ІІІ.1. Формувати навики наукової організації праці.
ІІІ.2. Спонукати до самоосвіти, самовиховання та самореалізації.
ІІІ.3. Розвивати зацікавленість дітей до оволодіння новітніми інформаційними технологіями.
ІV. Розвивати пізнавальну, пошукову та громадську активність школярів. ІV.1. Організовувати пошукову, туристсько-краєзнавчу роботу по вивченню історії, природи, культури і традицій рідного краю.
IV. 2. Вшановувати пам’ятні і ювілейні дати історії та видатних людей України, підтримувати і розвивати народні традиції.
Кiлькiсть переглядiв: 641

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.