/Files/images/vuboru_2010_8.jpg

Поради батькам під час дистанційного навчання.

Дистанційне навчання значно більше залучило батьків доосвітнього процесу— вже понад рік вони створюють умови для навчання дітей удома і так допомагають урівноважувати освітній процес. Під час віддаленого навчання слід бути особливо уважними до потреб та інтересів дитини, підвищувати її мотивацію, аналізувати, хто для неї— авторитет, що надихає. Рівень зовнішнього контролю слід визначати відповідно до рівня самоконтролю дитини, її віку та індивідуальних особливостей.

Упочатковій школі

Ситуація1.Дітям буває складно самим організувати свій день іконтролювати процес навчання.

Порада. Активно контролюйте навчальну діяльність дитини.

Ситуація2.Упроцесі навчання вчитель— більший авторитет, ніж батьки. Цеозначає, щоколи учень розв’язує завдання, тодля нього вирішальним орієнтиром буде думка вчителя.

Порада. Враховувати, що дитина опирається на думку педагога й реагувати на це з розумінням.

Ситуація3.Діти потребують уваги йемоційного спілкування, мають великий пізнавальний інтерес. Вони хочуть відчувати, щоїхрозуміють, їмспівчувають.

Порада.Дайте дитині змогу ділитися своїми думками йпочуттями, підтримуйте їїсхваленням, своєю позитивною оцінкою.

У середній школі

Ситуація1.Діти досі потребують допомоги батьків у організації та контролі освітнього процесу. Проте саме в цьому віці важливо орієнтуватися на індивідуальні можливості, навички дитини.

Порада.Забезпечте поступовий перехід від вашого контролю діяльності дитини до самоконтролю.

Ситуація2.Дітям цього віку важливо відчувати себе частиною групи, чути думку однолітків. Накарантині спілкування, узгодження групової поведінки відбувається всоціальних мережах, групових чатах.

Порада. Станьте для дитини людиною, з якою вона хоче ділитися своїми турботами щодо спілкування з однокласниками.

Ситуація3.Діти потребують підтримки впошуку інтересів, цілей. Мотивація донавчання вцьому віці знижується, анадто— надистанційному навчанні.

Порада. Допоможіть дитині визначити свої пріоритети, які надихатимуть її добре навчатися.

У старшій школі

Ситуація1.Активний контроль діяльності дитини залишається позаду. Його замінює спільний моніторинг стану справ.

Порада.Запитуйте вдитини про її тривоги, разом думайте, як впоратися із труднощами.

Ситуація2.Навчальна мотивація встарших класах, особливо в11-му, вища, адже діти починають думати про майбутню професію.

Порада.Обговорюйте з дитиною її цілі, плани, інтереси, разом визначте пріоритети на завершальний етап навчання у школі.

Ситуація3.Вагомими для дітей стають самореалізація, відчуття власної гідності.

Порада.Ставтеся до дитини як до рівні, показуйте їй свою довіру й повагу.

Отже, дистанційне навчання— виклик як для дітей, так і для батьків. Проте, якщо діяти разом, то родині вдасться налагодити спільний ефективний режим роботи й відпочинку й провести карантинний період із користю. Зрештою, він може допомогти ввести в життя позитивні звички, на які раніше не було часу й ресурсів.


Пам'ятка для батьків на 2020/2021 навчальний рік.

1. Вхід в школу батьків, бабусь, дідусів з початком навчального року суворо заборонено.

2. В школу заходять тільки учні, вчителі та персонал школи.

3. При вході в школу або в класі обробляти руки антисептиком.

4. Під час перерв всі учні повинні ходити в масках, на уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні три години. Тому запасайтеся масками! Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то огбов'язково мати герметичний пакетик (zip - пакет, або папка на кнопці) один для використаної маски, інший для нової чи запасної. Для запасної одноразової маски також повинен бути пакетик. Для використаних одноразових масок в школі розмістять спеціальні урни.

5. Вчителям, персоналу та учням щоранку будуть проводити температурний скринінг.

6. За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про свій стан здоров'я класного керівника або вчителя предметника у якого урок.

7. Ви, як батьки, зі свого боку: перед виходом із дому проведіть термометрію у дитини, оцініть стан здоров'я дитини та стан здоров'я самого себе ні в якому разі не відпускайте дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежиттєм чи кашлем. Тобто, будь - які ознаки ОРВІ і ви залишаєте дитину вдома!!!

8. Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.

9. Навчання буде в одному класі, переходити в інший кабінет будуть лише на деякі предмети типу спортзалу, хімічного і фізичного кабінетів та інформатики.

10. Для кожного класу буде визначено свій вхід до школи і схема руху лише одними сходами, по всій школі ходити не дозволяється.

11. Для того, щоб поїсти в їдальні для кожного класу також будуть відведені окремі перерви.

12. Учням, які підвозяться до закладу освіти, вхід до салону автотранспорту дозволяється при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски).

Адміністрація школи


Про освіту
Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності)
Докладніше:https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-55.htm


Фінансова звітність

Дідилівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
Інформація по касових видатках
за І півріччя 2018 року
Загальний фонд
1 Заробітна плата 2111 2523787,95
2 Нарахування на заробітну плату 2120 539983,22
3 Заборгованість по заробітній платі на 01.04.2018 2111 -
4 Заборгованість по нарахуванню на заробітну плату на 01.04.2018 р. 2120 -
5 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10277,84
6 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 -
7 Продукти харчування (заг.фонд+спец.фонд) 2230 162842,41
8 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 5668,61
9 Видатки на відрядження 2250 -
10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 519667,95
11 ІНШІ -
Разом по загальному фонду 3762227,98
Спеціальний фонд
12 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 -
14 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -
15 Реконструкція та ревставрація об’єктів 3142 330518,16
Разом по спеціальному фонду 330518,16


Фінансова звітність

Дідилівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

Інформація по касових видатках за І квартал 2018 року

Загальний фонд
1 Заробітна плата 2111 812887,90
2 Нарахування на заробітну плату 2120 175781,74
3 Заборгованість по заробітній платі на 01.04.2018 2111 169414,89
4 Заборгованість по нарахуванню на заробітну плату на 01.04.2018 р. 2120 36525,27
5 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -
6 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 -
7 Продукти харчування (заг.фонд+спец.фонд) 2230 108131,44
8 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3554,86
9 Видатки на відрядження 2250 -
10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 447601,38
11 ІНШІ -
Разом по загальному фонду 1753897,48
Спеціальний фонд
12 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 -
14 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -
Разом по спеціальному фонду -


Тексти звітів директора Дідилівського НВК Антонів Б.М. та голови профспілкової організації Павлишин Г.Я.

Звіт директора Дідилівського НВК Антонів Б.М.

Основні обов’язки директора умовно можна поділити на три частини:

1. сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

2. Створення належних умов щодо організації і проведення навчально-виховного процесу.

3. Управлінська діяльність керівника школи щодо покращення навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес являється основним у діяльності директора школи.

На що звернена увага:

1. обравши проблему школи з першого року керівництва школою, порадившись з педагогічним колективом, «Створення оптимальних умов підвищення рівня навчальних досягнень учнів, підвищення якості навчання і виховання учнів» ми поставили ряд завдань, а саме:

· Добитися 100% відвідування учнями школи, що є необхідною умовою підвищення якості знань учнів. Для цього ми налагодили тісну співпрацю з батьками : у разі , коли потрібно залишити дитину в дома, батьки пишуть записку на ім'я класного керівника, яку підписують директор і учителі, що в цей день мають уроки, з наступним самостійним опрацюванням учнем пропущених уроків.

· Налагоджено перспективний облік дітей 5-річного віку і належна підготовка їх до школи у стінах навчального закладу.

· З року в рік 100% охоплено навчанням дітей шкільного віку, випускники 9 класу – 90-95% залишаються у школі для здобуття середньої освіти, інші поступають на навчання в ліцей, технічні училища, технікуми, де продовжують здобувати середню освіту. Лише 1-2 % не навчаються.

2. На підвищення результативності навчання, розвиток пізнавальної активності учнів великою мірою впливає педагогічна майстерність учителя, його професійний ріст. Удосконалення майстерності вчителя базується на вивчені передового педагогічного досвіду учителів району, області, вивчення та застосування у практичній діяльності інноваційних технологій навчання. Виходячи з вимог сосбистісно-орієнтованої моделі навчання у цьому навчальному році працювали над проблемою « Оптимальні шляхи підвищення результативності навчально-виховного процесу». Для того, щоб насправді відчутний був особистісний ріст і вчителя і учня у школі проведено ряд заходів:

- досконало на педагогічних і психологічних семінарах вивчено нові технології навчання, інтерактивні методи навчання, метод проектів, модульно-рейтингова система оцінювання знань учнів, блочний метод вивчення нового матеріалу, метод розвивального навчання. Як підсумок теоретичного вивчення інноваційних освітніх технологій була проведена педагогічна рада на тему «Творчий потенціал учителя - важливий фактор підвищення результативності навчальної діяльності учнів», де досвідом практичного застосування інновацій на своїх уроках ділилися:

- Вінчур Л.Г., Поворозник Л.М., Кравець Г.В., Сав'як М.Є., Пилявка Я.І., Грунтковська І.В. з питання «Особистісно зорієнтоване навчання»;

- Гриньків О.І., Перепелиця-Булас Л.В., Наконечна Л.І. – проективна технологія, блочний метод викладання, критичне мислення учнів;

- Погадаєва О.П., Столяр М.М., Король Л.П. – креативне навчання, виховання патріота України;

- Лакіш Л.Д., Павлишин Г.Я., Романів М.Р., Юрчишина Є.М.– інтерактивне навчання, інноваційні технології та міжпредметні зв’язки на уроках.

На належний рівень поставлена методична робота в школі, яка передбачає і охоплює різносторонню діяльність класних колективів та методичних об'єднань учителів, їх співпрацю у досягненні поставленої мети, а саме: діяв методичний лекторій «Формування сучасного вчителя», «Школа молодого вчителя», використання ІКТ в навчальному процесі, методоб'єднання вчителів початкових класів. Працювала творча група в школі з впровадження інтерактивної методики навчання та виховання. При підготовці до педради формувались творчі групи учителів, які організовували підготовку педради.

Відрадно відзначити, що на належному рівні проходить у школі атестація педагогічних працівників, що відзначена відповідним наказом по відділу освіти. Члени атестаційної комісії відвідують уроки вчителів, які атестуються ( 3-5 років), дирекція школи відвідує 10- 15 уроків у кожного вчителя., який атестується, підтримує бажання вчителя, що атестується, підвищити кваліфікаційну категорію, саме іноді оцінює нагороду вчителя, який відзначається старанністю в роботі. Щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами ( п.6.4) «Положення про звіт керівника» то картина така:

· «спеціаліст» - 1 учитель,

· ІІ кваліфікаційна категорія – 4 учителя;

· І кваліфікаційна категорія - 3 учителя,

· вища категорія – 18 учителів,

· звання «старший вчитель» - 15 учителів,

· вчитель – методист – 2 учителів.

Роль дирекції в тому, що дбає про особистісний ріст вчителя, правильно об'єктивно оцінює роботу кожного вчителя, своєчасно бачить найменший ріст, покращення в роботі, що є стимулом для творчої праці кожного вчителя.

На педагогічних радах вивчалися і обговорювалися важливі питання навчання і виховання школярів, зокрема:

- про стан викладання, дотримання програмних вимог до змісту і обсягу матеріалу та рівень навчальних досягнень з предметів.

- Про рівень контрольних замірів навчальних досягнень учнів 9,11 класів з української мови, математики, англійської мови.

- Про роботу з обдарованими дітьми.

Зокрема на районних олімпіадах і конкурсах учні підготовлені вчителями: Вус В.М., Перепелиця-Булас Л.В., Павлишин Г.Я., Грунтковська І.В. систематично займають призові місця, а вихованці вчителя інформатики – Вуса В.М. щороку є переможцями районних та учасниками обласних олімпіад.

3.Оптимальна структура учнівського самоврядування в школі – важлива умова ефективності педагогічного керівництва діяльністю школяра. Цим питанням займається педагог-організатор Бобуш Р.В.

Удосконалена виховна робота в школі під керівництвом заступника директора з виховної роботи Наконечної Л.І. спланована система заходів по громадському вихованню учнів, зокрема виховання громадянина – патріота України, правове виховання, моральне , естетичне. В НВК систематично проводяться ранки, вечори, свята НВК систематично проводяться ранки, вечори, свята під керівництвом вчителя музики – Хара В.Ф.

Практикуються систематичні засідання членів просвітянської ради по вирішенні важливих проблем навчання і виховання у класних колективах. Учні школи систематично беруть участь у конкурсі «Що ? Де? Коли?», у Міжнародній математичній грі «Кенгуру», інтерактивній грі з природознавства «Колосок», з української мови «Соняшник», англійської мови «Грінвіч», добре виступають у щорічному огляді-конкурсі «Таланти твої, Україно», у спортивних змаганнях з настільного тенісу, щорічно займаючи перше або друге місця, по інших видах спорту не менше як 2-3-4 місця. У цьому слід відзначити вчителя фізкультури – Бакайсу О.М., Бурячок Х.Р. – вчителя трудового навчання,

Проводиться належна робота з туристсько-краєзнавчої роботи, яку очолює Павлишин Г.Я. Екскурсії з учнями щорічно організовують Гриньків О.І., Романів М.Р., Лакіш Л.Д., Павлишин Г.Я., Грунтковська І.В.

Правова освіта, правове виховання та профілактика правопорушень учнів займають належне місце у системі виховання учнів.

Для успішного проходження освітнього процесу у НВК створені належні умови. Це теж входить до компетенції директора. Які б високі матерії не вивчали на уроці, як би не був високо професійно підготовлений вчитель до уроку, якщо учень не може сприйняти уроку, то вся ця старанність вчителя зводиться до нуля.

Щодо медичного обслуговування, то слід сказати, що дирекція школи тримає на постійному контролі своєчасне медичне обстеження дітей-шестиліток, які поступають на навчання в 1 клас, щорічне обстеження всіх учнів школи Новояричівською поліклінікою, вчасне подання списків учнів для зарахування у спеціальну чи підготовчу групи для занять з фізкультури.

Вчителі дотримуються вимоги охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Протягом року проводять ряд бесід з техніки безпеки, на протипожежну тему, наказом по школі створена дружина юних пожежників, два рази в рік проводиться навчально-практичне заняття з пожежної безпеки та цивільного захисту.

Щодо надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам та з малозабезпечених сімей (п. 6.5) Положення про звіт керівника, то дирекція подбала про те, щоб цій категорії дітей були видані в першу чергу всі підручники з шкільного фонду, а також ці діти безплатно харчуються у шкільній їдальні.

Щодо морального і матеріального стимулювання учнів і педагогічних працівників, слід сказати слідуюче: для учнів із спец коштів школи щорічно виділяються кошти для матеріального заохочення (преміювання) учасників і переможців районних та обласних предметних олімпіад, спортивних змагань, переможці-класи за підсумками відвідування школи, наявність учнівських сумок та шкільної форми. Учителям теж щороку передбачається моральне та матеріальне заохочування (преміювання) за роботу з обдарованими учнями.

Щодо дотримання правопорядку неповнолітніми, то за навчальний рік не було скоєно учнями школи правопорушень та злочинів.

Відносно попередження правопорушень серед учнів, на уроках правознавства (Грунтковська І.В.) систематично дає правову оцінку правопорушенням, які можуть бути скоєні учнями, класні керівники у своїх бесідах застерігають учнів від їх скоєння, проводяться тематичні ранки, вечори на дану тематику, запрошуються працівники органів правопорядку.

Профілактика травматизму займає чільне місце у роботі з учнями, проводиться ряд бесід.

У дошкільному підрозділі НВК нараховується 80 дітей у трьох групах. Працюють з ними 5 вихователів 4 помічники вихователя, які старанно працюють: доглядають дітей та на належному рівні проводять навчально-виховний процес.

Школа забезпечена типовою їдальнею з потрібними цехами та залом для харчування на 160 посадочних місць.

Проведено заміну вікон на металопластикові ( 158 шт.) за рахунок німецьких інвестицій на суму – один мільйон шістсот тисяч гривень, та перекриття метало черепицею актового і спортивного залів на суму шістсот тисяч гривень за спонсорські кошти. У жовтні 2017 року проведено заміну шиферного даху на металочерепицю на суму один мільйон двісті тисяч гривень за підтримки депутата Верховної Ради Бондара Михайла Юліановича та сільської ради – сто тисяч гривень і відділу освіти – сто тисяч гривень. На першому поверсі школи проведено капітальний ремонт двох туалетів за кошти обласної ради та районної ради на суму п’ятсот тисяч гривень.

Фірма «Агролімітед» виділила для цих робіт – сто сімдесят п’ять тисяч гривень, як спонсорська допомога. Сільська рада підтримала проведені роботи і виділила на це - двісті вісімдесят тисяч гривень, а також у травні 2017 року сільська рада придбала для школи і садочку спортивний інвентар на суму сімнадцять тисяч гривень.

Силами батьків та за бюджетні кошти зроблено ремонт класних кімнат, навчальних кабінетів та коридорів закладу.

Проведено відвід води та осушення фундаменту будівлі.

Ігровий майданчик для дошкільного підрозділу зроблено за рахунок спонсорських коштів та коштів сільської ради на суму 80000 грн.


Звіт первинної профспілкової організації Дідилівського НВК по виконанню основних положень колективного договору за 2017 рік.

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом нашого навчального закладу на 2017-2020 роки ухвалений у Дідилівському НВК 31 січня 2017 року і це перший звіт нашої спільної роботи по соціальному захисту працівників за 2017 рік.

У вересні 2017 року прийнятий ще один важливий для освітян документ - Закон України «Про освіту», 71 статтею якого збережено право профспілок на здійснення громадського нагляду(контролю) за дотриманням владою, роботодавцями норм чинного на сьогодні трудового законодавства.

У Дідилівському НВК 56 працівників, усі вони є членами профспілки. Метою нашої первинної , спільно з обласною та районною організаціями профспілки стало піклування про людину, про кожного працівника, незалежно від стажу, віку, посади. Ми намагаємося допомогти у вирішенні як професійних, так і соціальних питань, надаємо підтримку молодим спеціалістам, ветеранам праці.

Працівники, які нещодавно почали працювати в школі, були прийняті у члени профспілки на основі заяв про прийняття у члени профспілки та згоду на відрахування профспілкових внесків. На кожного члена профспілки заведена облікова картка. Членські квитки зберігаються у голови профкому.

Члени нашої організації вірять у те, що саме профспілка має повноваження для ефективного захисту вчителя в сьогоденних економічних умовах, що тільки єдність навколо профспілки може вирішити нагальні проблеми і досягти поліпшення умов праці та життя для працівників освіти.

У нашому профспілковому куточку розміщена інформація щодо захисту прав та інтересів членів профспілки з різного роду питань: оплати праці, гарантій та компенсацій, зайнятості, професійної підготовки та підвищення кваліфікації, режиму робочого часу та відпочинку, забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, соціального захисту та охорони здоров’я.

Тільки член профспілки може розраховувати на отримання в профспілкових органах безкоштовної кваліфікованої юридичної консультативної допомоги, на захист та підтримку профспілкового комітету у випадку розірвання з ним трудового договору за ініціативою роботодавця, матеріальну допомогу від профкому і підтримку у надзвичайних ситуаціях; забезпечення путівкою на оздоровлення у пансіонаті «Пролісок» та дитини у різних оздоровчих закладах, придбаних за рахунок здешевлення із коштів профспілкового бюджету, на задоволення культурних потреб та інше.

На початку календарного року члени профспілкового комітету обговорюють, складають і затверджують на засіданні ПК план роботи профкому на рік та плани роботи комісій. Вчасно оформляються протоколи засідань профкому та профспілкових зборів. На профспілкові збори виносяться питання: звіт голови комісії з питань охорони праці, вибори делегатів на районну звітно-виборну конференцію, про прийняття до профспілки нових членів, звіт роботодавця тощо.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні відносини і узгоджуються інтереси членів колективу та адміністрації.

Укладанню колективного договору передують колективні переговори, які розпочинаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору. Цьому підготовчому процесу приділяється особлива увага: забезпечується збирання і вивчення пропозицій працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, професійної і виробничо-зумовленої захворюваності, розробляються найбільш актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці тощо. У додатках до договору закріплені пільги працівників, які передбачені чинним законодавством, додаткові відпустки, доплати за роботу у шкідливих умовах, роботу у нічний час. Профспілковий комітет контролює виконання основних положень договору; звіти про виконання проводяться щорічно, оформляються відповідними протоколами.

Було оновлено профспілковий куточок, де подаються інформативні матеріали про роботу Профспілки в цілому, питання охорони праці, виконання умов колективного договору, також важлива інформація, яка висвітлюється на сторінках газети «Життя і праця», районному профспілковому віснику, на сайті відділу освіти ( Профспілка інформує)

Щорічно адміністрація узгоджує з профкомом педагогічне навантаження працівників, розклад занять, гуртків, графік роботи працівників та інше.

Профком Дідилівського НВК контролює дотримання вимог КЗпП України при наданні відпусток. Щорічно до 5 січня складається та погоджується з профкомом графік відпусток працівників закладу.

В полі зору профкому постійно знаходиться питання підвищення кваліфікації педпрацівників. Усі працівники своєчасно отримали кошти за відрядження.

Постійно здійснюється контроль за веденням трудових книжок, дотримання чинного законодавства при прийомі та звільненні з роботи. Спільно з адміністрацією профспілковий комітет намагається своєчасно направляти до районного відділу освіти подання на нагородження педпрацівників за результатами атестації.

Основне своє завдання під час проведення атестації профком вбачає в тому, щоб не були порушені права працюючих на позачергову атестацію, створення доброзичливої атмосфери в колективі, об’єктивну оцінку праці вчителя, а сама атестація проходила гласно і відкрито. У нашому навчальному закладі 2 чол. мають звання «Вчитель-методист», 14 чоловік – звання «Старший вчитель», 18 чоловік мають вищу категорію, 4 чоловік – І категорію, 2 чоловік – ІІ категорію та 3 члени колективу – категорію «Спеціаліст».

Згідно до заяв членів профспілки надається матеріальна допомога. За звітний період було надано нецільову благодійну допомогу таким членам профспілки: Столяр М.М., Погадаєвій О.П., Сав'як М.Є., Романів М.Р., Кравець Г.В., Кісіль С.Л., Бакайсі О.М.

Укладена Угода між адміністрацією і профкомом з питань охорони праці. Здійснюється контроль за додержанням адміністрацією вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та виконанням вище згаданої Угоди. У школі створено сприятливі та безпечні умови праці.

Члени профкому включені до складу тарифікаційної, атестаційної комісій, комісії з розслідування нещасних випадків, перевірки та комплексного обстеження стану охорони праці в закладі, перевірки знань з питань охорони праці. Нещасних випадків за останні роки не було.

У профспілковій організації створені і працюють постійнодіючі комісії з охорони праці, комісії з правових питань, комісія з культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи. Голова профкому є представником центральної комісії із соціального страхування та оздоровлення, члени профкому беруть участь у роботі тимчасових комісій, а саме: комісія по трудових спорах, комісія з атестації робочих місць, комісія по розробці і контролю за виконанням колективного договору, комісія по прийому готовності школи до навчального року, комісії по проведенню конкурсу навчальних кабінетів. Представник комісії із соціального страхування систематично перевіряв правильність оформлення листків непрацездатності.

Обласна та районна Профспілка надавали консультації і допомогу членам профспілки з питань додержання законодавства про працю; виконання адміністрацією колективного договору, угоди з охорони праці.

Члени комісії з охорони праці проводили огляд кабінетів по підготовці до навчального року; перевіряли наявність плану евакуації на випадок пожежі, перевірили стан проведення обов’язкового медогляду працівників школи.

У колективі створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і взаємоповаги. Особливо це відчувається у святкові дні, коли збирається весь колектив, коли звучать щирі слова привітань, сміх, пісні. Вже стали традиційними Дні здоров’я для співробітників та їх сімей, спортивні змагання, відпочинок на природі. Пам’ятною була поїздка до Гошівського монастиря та у с.Раковець до цілющого джерела. На поїздку було виділено 1500 грн. Профком поздоровляв членів профспілки з Днем народження, народженням дітей, з днем одруження.

Увага членів профспілки у відповідальні моменти життя є найкращою мотивацією на користь профспілки.

У день професійного свята, ми запрошуємо вчителів-пенсіонерів (5 осіб), вітаємо їх піснями їхньої молодості, на цих вечорах проводяться різні змагання, конкурси. Також закуповуємо спільно з районною профспілкою їм подарунки до св.. Миколая.

Також у нашому колективі є традиція – привітання ювілярів. У цей день учителі разом з учнями готують святкову програму: пісні, вірші, танці. Такі свята – найзворушливіші хвилини нашого шкільного життя. За звітний період ми відзначали ювілеї Столяр М.М. – 35 років, Пилявки Я.І., Наконечної Л.І. – 55 років, Кравець Г.В., Погадаєвої О.П. – 60 років.

Одним з основних напрямків діяльності профспілкового комітету є здійснення громадського контролю за створенням в установі здорових та безпечних умов праці.

Для того, щоб працівникам закладу добре працювалося, адміністрація спільно з профспілковим комітетом мають створити для них відповідні умови.

За звітний період замінено вікна в актовому та спортивному залах НВК, відремонтовані туалети, налагоджено водовідведення, перекрито дах. У цьому році слід замінити освітлення у навчальних кабінетах та коридорах.Дідилівськийий НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –ДНЗ»

Інформація по касових видатках станом на 01.11 2017року

Загальний фонд
Сума (грн.)
Заробітна плата 2111 2848289,78
Нарахування на заробітну плату 2120 620499,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 13383,19
Шкільна документація 3383,39
Постільні речі 7270,00
Господарські товари 647,00
Будівельні матеріали 2083,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1601,68
Продукти харчування 2230 315529,74
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 9631,38
Видатки на відрядження 2250 -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 424029,51
ІНШІ 238,62
Разом по загальному фонду 4233202,97
Спеціальний фонд
Капітальний ремонт об’єктів 3132 (Покрівля) 329460,00
Продукти харчування 2230 15950,00
ІНШІ 700,00
Разом по спеціальному фонду 346110,00ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ

За статистикою, в нашій країні щодня нещасні випадки призводять до загибелі 4 дітей, щотижня - цілого класу школярів і щороку - майже двох тисяч юних громадян!

Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще, там, де на кожному кроці на них чатує небезпека.

Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки - першопричини сумних та трагічних наслідків.

Шановні батьки!

Не залишайте дітей без нагляду!

Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Це варто зусиль!

Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми про це. Пам'ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди - потрібно давати дітям чіткі рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!

Дирекція Дідилівського НВК


Сімeйний кодекс України

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 1262

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.